Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2023

Про Відділ

З метою організації та проведення допрофесійної підготовки учнівської молоді для вступу до закладів освіти в Уманському національному університеті садівництва створено відділ доуніверситетської підготовки.

Відділ доуніверситетської підготовки координує діяльність щодо підготовки до вступу у заклади освіти громадян України та діє відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Основна робота Відділу спрямована на профорієнтаційну роботу (професійну орієнтацію молоді) в районах Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, навколишніх районах Одеської, Миколаївської, Київської областей та підготовку здобувачів освіти до зовнішнього тестування з предметів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Мета відділу доуніверситетської підготовки – здійснення навчально-методичної діяльності на базових принципах системи безперервної освіти для громадян України, профорієнтаційна робота із слухачами як із майбутніми здобувачів освіти саме Уманського національного університету садівництва.

Основні завдання відділу доуніверситетської підготовки:

 • Координація діяльності щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та діє відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
 • набір слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та організаційне забезпечення навчального процесу;
 • організація профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в університеті;
 • організація Днів відкритих дверей за участі випускників загальноосвітніх шкіл та коледжів;
 • формування бази абітурієнтів університету;
 • ведення інтернет-сторінок університету в соціальних мережах;
 • організація та проведення професійного тестування випускників шкіл;
 • створення позитивного іміджу Уманського НУС, високої його репутації та престижності, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців.

Основні функції відділу доуніверситетської підготовки:

 • організація прийому слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення навчального процесу;
 • організація профорієнтаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в університеті;
 • рекламування освітніх послуг університету через друковані та електронні засоби масової інформації, Інтернет, реклама в спеціалізованих друкованих виданнях, пряма реклама серед населення засобами наочної агітації;
 • забезпечення функціонування сайту відділу;
 • організація роботи консультаційного пункту з питань вступу до університету.

Пріоритетні напрями діяльності відділу доуніверситетської підготовки:

 • розроблення та впровадження методичних напрацювань викладачів університету, що пов’язані з підвищенням якісного рівня підготовки слухачів;
 • урізноманітнення форм навчання відповідно до змістового складника робочих навчальних програм із кожної дисципліни;
 • поглиблений рівень викладання навчальних дисциплін;
 • адаптація слухачів до умов складання незалежного тестування;
 • профорієнтаційна робота з абітурієнтами;
 • надання абітурієнтам інформації щодо підвищення рівня загальноосвітньої і спеціальної підготовки (як тим, які вступають на навчання до Уманського національного університету садівництва, так і тим, хто вступає до інших навчальних закладів незалежно від спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми майбутнього навчання);
 • розширення й поглиблення зв'язків УНУС із загальноосвітніми і спеціалізованими навчальними та іншими закладами України з метою проведення профорієнтаційної роботи, проведення відбору на навчання до УНУС;
 • рекламно-інформаційна діяльність із використанням різних форм роботи (друковані та електронні засоби масової інформації, консультативні пункти тощо) для формування контингенту вступників на відповідні спеціальності;
 • планування, організація та аналіз профорієнтаційної діяльності в університеті;
 • підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської молоді та відбір її на навчання до УНУС через систему конкурсів, олімпіад, викладання спецкурсів у загальноосвітніх закладах, проведення рейтингових робіт тощо.

  Якщо абітурієнти ще не визначились, який навчальний заклад обрати, щоб одержати диплом висококваліфікованого спеціаліста й цікаво та корисно прожити студентські роки, у нашому університеті проводяться Дні відкритих дверей. У ці дні випускники шкіл мають можливість ознайомитись з історією навчального закладунапрямами підготовки, за якими проводиться навчання, з навчально-матеріальною базою, із соціально-побутовими умовами університетського містечка, здійснити екскурсії на факультети, кафедри, в музей історії університету. На цих зустрічах можна отримати відповіді на запитання у ректора, проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, членів приймальної комісії. І, звичайно, учасників зустрічі завжди вітають концертом здобувачів освіти – активні учасники Центру культури і виховання студентів, який діє в університеті.

  Останні новини

  Всі новини