Меню
Остання редакція: 08 березня 2023

Історія розвитку відділу

Відділ доуніверситетської підготовки пройшов етапи становлення: 1923 рік – робфак, підготовчі курси, 1969 рік – підготовче відділення, 2003 рік – факультет довузівської підготовки, 2015 р. – підготовче відділення, яке надає освітні послуги з підготовки громадян до вступу у вищі навчальні заклади України, 2020р. - відділ доуніверситетської підготовки.

В університеті функціонувало підготовче відділення. У школах регіону було створено ліцейні класи, проводились профорієнтаційні заняття і консультації, які допомагали учнівській молоді обрати дійсно «свою» професію, працівники відділення ознайомлювали з особливостями кожної із них та навчальними планами. Це дозволяло зрозуміти правильність вибору майбутньої спеціальності та швидше адаптуватись до вимог вищої школи.

Для підвищення якісного складу студентів і підготовки до вступу в інститут молоді, яка вже працювала на виробництві або закінчила службу в армії, в 1969 році було створено підготовче відділення з набором 100 осіб. У налагодженні його роботи значний внесок зробили О.М. Геркіял, Т.О. Кравець, О.О. Белінський, М.Г. Ліповський, Н.М. Поліщук.

Слухачі протягом восьми місяців вивчають предмети загальноосвітнього циклу і за результатами випускних іспитів беруть участь у загальному конкурсі абітурієнтів на всі форми навчання в інституті.

До 1970 року в Уманському сільськогосподарському інституті (нині УНУС) діяли 1-2 місячні курси з підготовки до вступу на навчання на 1-й курс інституту.

Систематичну довузівську підготовку було розпочато з організації у 1970 році діяльності структурного підрозділу інституту – підготовчого відділення. Створенням і організацією роботи цього відділення займався його перший завідувач Геркіял О.М., призначений на цю посаду наказом ректора інституту в листопаді 1970 року. На навчання на підготовче відділення зараховувалися особи, які після закінчення середньої школи працювали на виробництві чи були на військовій службі і перерва у навчанні яких становила більше 2 років.

З листопада 1970 року до лютого 1971 року завідувачем підготовчого відділення працював О.М. Геркіял, а потім був призначений на посаду завідувача наукового сектора інституту. З лютого 1971 року завідувачем підготовчого відділення була призначена Кравець Т.О.

Слухачі підготовчого відділення вивчали предмети загальноосвітнього циклу і після складання випускних екзаменів на підставі загального конкурсу зараховувались в інститут. Згодом на підготовчому відділені було створено заочну групу слухачів з 50 осіб, які після закінчення навчання зараховувались студентами факультету заочної освіти. Навчально-виховну роботу на підготовчому відділенні проводили кваліфікаційні викладачі Н.І. Бардіж, В.І. Суша, А.Я. Кучерук та ін.

З 2008 року в університеті розпочали роботу підготовчі курси, на яких випускники шкіл готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. Слухачі курсів вивчали ті предмети, які вони обрали на зовнішнє тестування, – українську мову та літературу, математику, біологію, історію України, географію, хімію. Навчання тривало в суботу, неділю та у канікулярний період. Крім підготовки до тестування, зі слухачами курсів проводилася профорієнтаційна робота з метою правильного вибору майбутньої професії.

У лютому 2011 року внаслідок реорганізації і об’єднання із відділенням працевлаштування структурний підрозділ університету перейменували у відділ працевлаштування та довузівської підготовки й призначили завідувачем Сомову Н.Д., а із серпня 2012р. – Новака Ю.В.

Основні напрями діяльності працевлаштування студентів – пошук першого робочого місця, адаптація до сучасних вимог на ринку праці та системна підтримка випускників у становленні їх як молодих спеціалістів, отримання ними практичного досвіду роботи на сільськогосподарських підприємствах, організаціях та державних установах згідно з фаховим спрямуванням. Фахівці відділу Цибенко С.В. та Парубок Н.В. створювали банк даних студентів-випускників, надавали консультації з підготовки особистих презентаційних матеріалів (резюме, характеристика та ін.). Налагоджували партнерство з підприємствами, організаціями та установами – потенційними роботодавцями. Встановлювали зв’язки між підприємствами та університетом для отримання об’єктивної оцінки якості професійної підготовки студентів. Організовувалися і проводилися «Ярмарки вакансій», «Дні кар’єри», «Круглі столи» для обміну інформацією з питань подальшого працевлаштування молодих спеціалістів. Також у відділі на посаді керівника виробничої практики працювала Л.В. Данілейченко, яка сприяла організації проходження практик студентами як у навчально-науково-виробничому відділі університету, так і передових господарствах центрального регіону України.

У лютому 2015 року внаслідок реорганізації відділ працевлаштування та довузівської підготовки перейменували у відділ довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи й призначили його завідувачем кандидата економічних наук, доцента І.І. Чернегу, а у вересні на його основі було створено підготовче відділення.

Пріоритетними напрямками діяльності відділення була профорієнтаційна робота з молоддю, підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного тестування та працевлаштування випускників університету. Реалізацію даних напрямів забезпечують фахівці А.С. Загребельна, І.В. Картавенко, Т.О. Кравченко та Т.Ю. Бомко. З 2019 році на базі підготовчого відділення почали функціонувати курси підготовки до вступу для магістратури. Їх мета – якісно підготувати вступників до єдиного вступного випробування (ЄВІ), що складається у формі ЗНО.

У серпні 2020 року відділення ліквідували та створили окремий структурний підрозділ відділ доуніверситетської підготовки, який координує діяльність щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. 

Слухачі відділу доуніверситетської підготовки – потенційні абітурієнти університету. В структурі відділу доуніверситетської підготовки функціонують підготовчі курси до ЗНО для випускників поточного року загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів і вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, які виявили бажання вступати на основі повної загальної середньої освіти. 

Одним із важливих напрямів роботи відділу є організація профорієнтаційної роботи серед населення з питань вступу та навчання в університеті, рекламування його освітніх послуг, організація Днів відкритих дверей для випускників загальноосвітніх шкіл і Днів коледжів для випускників коледжів, організація та проведення професійного тестування випускників шкіл.

Останні новини

Всі новини